Мисия

Провеждането на риболовното състезание за‭ ‬деца в неравностойно положение‭ "‬Един различен ден‭"‬ като формат и в други градове в България,‭ ‬а защо не и извън страната.‭ ‬Нека повече деца се докоснат до магията на едно хоби,‭ ‬нека повече деца да изживеят един различен ден.‭ ‬Нека подарим още много усмивки‭! ‬Сдружението би работило и би подкрепило всяка инициатива,‭ ‬свързана с‭ ‬екологичното образование на децата и подпомагане социализацията им чрез‭ ‬мероприятия‭ ‬с развлекателна насоченост.‭ ‬С радост бихме реализирали и участвали в екоакции по почистване,‭ ‬залесяване,‭ ‬зарибяване.